Over ons

In navolging van het Vlaams Betonakkoord zet Embuild Vlaanderen samen met Buildwise de schouders onder de ontwikkeling van een protocol rond het Klimaatdak. Want er zijn nog veel potentiële duurzaamheidswinsten in het grote areaal aan daken in Vlaanderen!

De basis blijft de bouwtechnische kwaliteit die de lange levensduur verzekert, maar daarnaast kan er ingezet worden op circulariteit, gerecycleerde materialen en de optimale benutting voor meer hernieuwbare energie, groen, waterbuffering- en recuperatie. Bovendien helpen groendaken ook hitte-eilandeffecten te verminderen en de luchtkwaliteit te verbeteren. 

Met een nieuw protocol over het Klimaatdak kan de bouwsector samen met overheden en stakeholders komen tot een leidraad voor een duurzaam areaal van daken in heel Vlaanderen. Dat resulteert in een roadmap voor elk bouwproject dat met een klimaatdak kan bijdragen tot cruciale uitdagingen rond klimaat, energie, biodiversiteit, waterhuishouding, leefmilieu enz.

Opmerkingen of vragen? Neem contact met ons op.